sedmička

Zlomky

Výukový list - přehled všech početních výkonů se zlomky:
www.fzsmeziskolami.cz/matematika/index.html

Porovnávání zlomků - test:
www.hav.cz/minitest/TEST_4/test4.htm

Převod na des. čísla, krácení zlomků:
matematika.hrou.cz/zlomky/

Rozšiřování a krácení zlomků:
www.hav.cz/minitest/TEST_2/test2.htm

Sčítání zlomků:
www.3zslouny.cz/matematika/img/scitani.php nebo
www.hav.cz/minitest/vyrazy_se_zlomky.htm

Celá čísla

výklad a test www.4zscheb.cz/elearning/matematika/celacisla1/vykl.htm

                   www.4zscheb.cz/elearning/matematika/celacisla2/vykl.htm

                   www.4zscheb.cz/elearning/matematika/celacisla3/vykl.htm

                   www.procvicuj.cz/demo/matematika/cela_cisla/index.php

 

Poměr

Výklad poměru a trojčlenky ucivozs.sweb.cz/ma23.ht
 

Trojčlenka

Příklady na procvičení:

www.netskola.cz/sites/default/files/vyukove-materialy/matematika/troj%C4%8Dlenka%20-%20p%C5%99%C3%ADklady%20s%20v%C3%BDsledky.pdf

Výklad a řešené příklady:

www.matematika.cz/trojclenka

mail.zsebenese.opava.cz/trojclenka/

 

Procenta

Slovní úlohy s řešením: 

www.hackmath.net/cz/slovni-ulohy/procenta?tag_id=102

ucivozs.sweb.cz/ma14.html