devítka

Slovní úlohy... (k procvičení na pondělí)

 

Slovní úlohy o pohybu

Výklad a řešené příklady:
www.zslodenice.cz/Studijni-materialy/9.-rocnik-matematika/Slovni-ulohy-o-pohybu

a ještě další řešené příklady:
ucivozs.sweb.cz/ma24.html

 


Soustavy rovnic

Výklad soustavy dvou lineárních rovnic:
www.rovnice.chytrak.cz/index2.html

Test na soustavu dvou lineárních rovnic:
maths.cz/testy/soustavy-linearnich-rovnic.html

 

Funkce

souřadnice bodů www.primaryresources.co.uk/online/coordinates.swf

graf funkce webvyukacontent.olportal.cz/w-funkce-060103/Graf_funkce.htm

testy www.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m9_06

        www.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m9_07

 

Projekty na rovinné a prostorové útvary musí obsahovat:

- základní vlastnosti + náčrtek

- druhy

- vzorce pro výpočty

- obrázky, popř. fotografie

- v prezentaci navíc může být test ze základních znalostí