Podklady pro žáky 8. ročníku -
Statistické šetření: stat.pdf (57058)


Příklady k procvičení učiva snadno vyhledáš 

podle ročníku.

 

Hry k procvičení učiva:

 

 

www.matematika.webz.cz/hry/sudoku/
 

zpravy.idnes.cz/Soutez_test.aspx?id=210